Heeft u belangstelling voor onze diensten, dan maken we een afspraak. We komen bij u thuis en voeren een gesprek over uw wensen. Over uw budget. In alle rust. We nemen de maten op, bekijken het tekenmateriaal, wanneer dat er is, maken foto's en stellen heel veel vragen.

Op basis van dat gesprek en alle informatie maken we een offerte. Een heel uitgebreide. Waar alles in staat dat we besproken en bekeken hebben. Met een uitgebreide technische beschrijving en een open begroting.

Over die offerte gaan we praten. Misschien zijn er dingen die u liever zelf wilt doen. Kunnen er zaken komen te vervallen. Zijn er alternatieve oplossingen mogelijk.

Uiteindelijk komt er dan een offerte te liggen die uw wensen nauwkeurig verwoordt en die deze vertaalt in oplossingen. Uiteraard met vermelding van de kosten die daarbij horen.

Als u akkoord gaat met de offerte, dan gaan we aan de slag. Volgens de afspraken die we gemaakt hebben. Meestal krijgen we in de loop van het bouwproces met voortschrijdend inzicht te maken. Wilt u zaken bij nader inzien toch anders aanpakken. Dat is geen probleem. De lijnen zijn kort. Alles is bespreekbaar en meestal vrij direct.

Bouwen gebeurt vaak in een bewoonde situatie. De werkzaamheden kunnen u dan behoorlijk tot last zijn. Dat beperken we graag tot een minimum. Door steeds weer duidelijk te communiceren. Over wat we van plan zijn te gaan doen. Vandaag, morgen, overmorgen. En of dat past binnen uw plannen en mogelijkheden. Om zo tot een goede afstemming te komen.